Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạoTUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (NĂM 2021) tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo


Ngày 09/02/2021, Bộ Công Thương có Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).


Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương đã có công văn hướng dẫn đầu tư về Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).


TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (đợt 2) tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo


Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời


Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp...


Bộ Điện lực và Năng lượng, Tổng công ty điện lực Myanma thông báo mời sơ tuyển thầu dự án nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Ywama


Số lượt truy cập 753.172

Đang trực tuyến 11