Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo

Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-ĐL ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo (Trung tâm);

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 6315/BCT-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cho Trung tâm - Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục ĐL, thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

I/ Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đủ các điều kiện sau, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Trình độ Tiếng Anh: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự, hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án; quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, hoặc đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II/ CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

  1. Chỉ tiêu được phép tuyển dụng: 10 viên chức.
  2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Chuyên viên kỹ thuật chuyên ngành điện, và công nghệ năng lượng, quản trị hệ thống mạng và công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, năng lượng và kinh tế, tài chính, kế toán làm việc tại Trung tâm (tại Phụ lục tổng hợp tiêu chuẩn và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm, kèm theo Thông báo này).

III/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của Hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển, ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn tối thiểu 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

4. Bản sao công chứng (trong thời hạn tối thiểu 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển), hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe, chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. Ba phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU TRONG TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm bằng các hình thức: xét tuyển đặc biệt, hoặc xét tuyển, hoặc thi tuyển. Ứng viên trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc biệt, hoặc xét tuyển, hoặc thi tuyển sẽ được ký Hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức và theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức.

Cục ĐL và Trung tâm căn cứ tiêu chuẩn yêu cầu tuyển dụng và hồ sơ, năng lực, kinh nghiệm của các ứng viên tham gia tuyển dụng để phân loại đối tượng và thông báo hình thức tuyển dụng đối với từng ứng viên theo quy định.

Trong trường hợp vị trí việc làm trong Bảng Phụ lục không tuyển dụng được, Cục ĐL sẽ bổ sung biên chế tuyển dụng sang năm 2023.

1. Yêu cầu về xét tuyển đặc biệt

a) Đối tượng:

Đối tượng được tham gia xét tuyển đặc biệt: Ứng viên là công chức, hoặc viên chức hiện đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, hoặc các đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập.

b) Nội dung yêu cầu trong tuyển dụng:

- Thực hiện việc xét tuyển đặc biệt: kiểm tra hồ sơ và tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp ứng viên đối với yêu cầu xét tuyển đặc biệt theo quy định hiện hành. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng làm việc để đảm nhiệm các công việc của vị trí làm việc.

- Trường hợp có số lượng ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt đăng ký dự tuyển nhiều hơn vị trí việc làm theo Thông báo sẽ được tuyển chọn dưới hình thức kiểm tra, sát hạch trực tiếp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc với khung điểm 100; điểm đạt yêu cầu là 50 trở lên. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chọn trong số các ứng viên có kết quả điểm thi tuyển đạt yêu cầu từ cao xuống thấp, phù hợp với số lượng viên chức cần tuyển dụng.

2. Yêu cầu về xét tuyển

a) Đối tượng:

Đối tượng được tham gia xét tuyển: Ứng viên là người đã từng làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp và đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn tuyển dụng.

b) Nội dung yêu cầu trong tuyển dụng:

- Thực hiện 2 vòng xét tuyển theo quy định. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng làm việc để đảm nhiệm các công việc của vị trí làm việc.

- Vòng 1, kiểm tra hồ sơ đối với yêu cầu xét tuyển theo quy định: ứng viên đáp ứng yêu cầu xét tuyển về hồ sơ sẽ được tiếp tục tham dự vòng 2;

- Vòng 2, ứng viên phải hoàn thành 01 bài thi (100 điểm) bằng vấn đáp trực tiếp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Ứng viên trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm sẽ được chọn theo kết quả điểm thi tuyển cao nhất, trong trường hợp tuyển 01 biên chế chuyên ngành cho vị trí việc làm; trường hợp có nhiều ứng viên chuyên ngành tham dự tuyển cho vị trí việc làm theo Thông báo sẽ được chọn trong số các ứng viên có điểm đạt (50 điểm) trở lên. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chọn trong số các ứng viên có kết quả điểm thi tuyển đạt yêu cầu từ cao xuống thấp, phù hợp với số lượng viên chức cần tuyển dụng.

  1. Yêu cầu về thi tuyển
  1. Đối tượng tham dự: Như nội dung yêu cầu tại Mục I.
  2. Nội dung yêu cầu trong tuyển dụng:

Ứng viên tham gia thi tuyển phải đáp ứng yêu cầu 03 vòng kiểm tra:

- Vòng 1, kiểm tra hồ sơ tham gia dự tuyển: ứng viên đáp ứng yêu cầu sơ tuyển về hồ sơ dự tuyển sẽ được tiếp tục tham dự vòng 2;

- Vòng 2, hoàn thành 01 bài thi (80 điểm) với 02 câu hỏi kiến thức chung về ngành công thương và Luật Viên chức: ứng viên đáp ứng yêu cầu điểm đạt trở lên (40 điểm) sẽ được tiếp tục tham dự vòng 3;

- Vòng 3, hoàn thành 01 bài thi (100 điểm) bằng vấn đáp trực tiếp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc với điểm đạt là 50 điểm.

Kết quả điểm thi tuyển của các ứng viên được tính bằng số điểm trung bình sau 2 vòng thi.

Ứng viên trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm sẽ được chọn như sau:

-  Ứng viên có kết quả điểm thi tuyển cao nhất, trong trường hợp tuyển 01 biên chế chuyên ngành cho vị trí việc làm;

- Trường hợp số lượng ứng viên chuyên ngành tham gia dự tuyển nhiều hơn số lượng vị trí việc làm theo Thông báo sẽ được chọn trong số các ứng viên có điểm thi tuyển đạt yêu cầu (50 điểm) trở lên. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chọn trong số các ứng viên có kết quả điểm thi tuyển đạt yêu cầu từ cao xuống thấp, phù hợp với số lượng viên chức cần tuyển dụng.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: tại Văn phòng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Phòng 605, tầng 6, Tòa nhà số 23 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Số điện thoại liên hệ: 024.62786181.

4. Thời gian tuyển dụng: trong tháng 10 hoặc tháng 11, 12 năm 2022, sau ngày Thông báo đăng tuyển 01 tháng (01 ngày thi vòng 2 và 01 ngày thi vòng 3).

5. Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo năm 2022 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian địa điểm tổ chức tuyển dụng; kết quả tuyển chọn trên trang Web của Cục (địa chỉ: www.erea.gov.vn) và tại trụ sở Cục, không gửi Giấy thông báo đến từng ứng viên./.

CỤC ĐIỆN LỰC VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Chị tiết thông báo download tại đây

PLtuyenvienchuc2022


  • Văn phòng Cục