Download Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quy hoạch điện VIII

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng  5 năm 2023 về việc  phê duyệt Quy hoạch phát  triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( Quy hoạch điện VIII)

Chi tiết nội dung Quy hoạch điện VIII dowload tại đây.