Thông báo: Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm

Thông báo

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-ĐL về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin điện lực và Năng lượng tái tạo (nay là Trung tâm Kỹ thuật và Thông tin năng lượng), theo Quyết định này đã có 06 cá nhân trúng tuyển.

Chi tiết Quyết định số 119/QĐ-ĐL download tại đây.