Download Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Ngày 01 tháng 04 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 262/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung chi tiết download tại đây.