Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm thuộc Cục

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo, thuộc Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của các thí sinh đã đăng ký tham gia dự tuyển viên chức năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức, cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi tuyển và phỏng vấn, sát hạch:

- Từ 8h30 đến 9h30 ngày 12 tháng 12 năm 2022 - Đối với thí sinh thi tuyển vòng 2;

- Từ 8h30 đến 9h30 ngày 14 tháng 12 năm 2022 - Đối với thí sinh xét tuyển vòng 2 và thí sinh thi tuyển đủ điều kiện tham dự tuyển vòng 3:.

(Yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút).

2. Địa điểm thi và phỏng vấn, sát hạch: Phòng 707, tầng 07, Trụ sở Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự tuyển

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (www.erea.gov.vn) và niêm yết tại Văn phòng (phòng 610) của Cục.

- Danh sách thí sinh thi tuyển đủ điều kiện tham dự tuyển vòng 3, Cục ĐL sẽ có thông báo đến từng thí sinh kết quả thi tuyển vòng 2 trong ngày 13 tháng 12 năm 2022;

(Yêu cầu thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân khi đến dự tuyển).

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh biết để tham dự.

Chi tiết Thông báo download tại đây.


  • Văn phòng Cục