Danh sách thí sinh có hồ sơ đạt yêu cầu tham gia ứng tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm

Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thông báo kết quả "Danh sách thí sinh có hồ sơ đạt yêu cầu tham gia ứng tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin điện lực và Năng lượng tái tạo"