Tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL) - Bộ Công Thương thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Cục ĐL.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL) - Bộ Công Thương thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Cục ĐL như sau:

1. Chỉ tiêu

TT

Đơn vị

Vị trí công tác

cần tuyển

Số lượng

Yêu cầu năng lực

1

Phòng Thông tin - Đào tạo

Viên chức

03

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực, vị trí xét tuyển.

- Có khả năng giải quyết công việc độc lập.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm.

2

Phòng Tư vấn

Viên chức

05

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực, vị trí xét tuyển.

- Có khả năng giải quyết công việc độc lập.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm.

 

Tổng cộng

08 chỉ tiêu

 

 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 22 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

e) Trình độ Tiếng Anh: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.  

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại nếu không tham gia dự thi hoặc không trúng tuyển.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Hồ sơ được Thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Phòng 605, tầng 6, Tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian dự kiến xét tuyển: 01 ngày, trong tháng 6 năm 2020.

7. Địa điểm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Phòng 605, Tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.


  • VP