Đảng bộ Bộ Công Thương: Chủ động đổi mới, quyết liệt hành động, coi trọng hiệu quả

Ngày 14/1/2020, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả vượt mức các chỉ tiêu của Ngành.

Đóng góp đáng kể vào những kết quả chung đó của Bộ Công Thương là vai trò quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương trong việc lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn khách quan cũng như các khó khăn nội tại; đã lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Công Thương. Trong đó, có các mặt nổi bật như: xuất nhập khẩu, cải cách hành chính, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế...

dang bo bo cong thuong chu dong doi moi quyet liet hanh dong coi trong hieu qua

Đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương đã bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung được đề cập tại Báo cáo Tổng kết do đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương trình bày, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến tham luận sôi nổi về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện các quyết sách của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Công Thương đã công bố phân loại tổ chức đảng, đảng viên và trao Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2019. Hai đơn vị được khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019) gồm: Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, và Đảng bộ Cục điều tiết điện lực. 14 đơn vị được khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2019; 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 43 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Trương Xuân Cừ đã bày tỏ sự vui mừng, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2019 vừa qua. Đảng ủy Bộ đã cùng Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương lãnh đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện rõ trong Chỉ thị số 188-CT/ĐUB ngày 01/02/2019 của Đảng ủy Bộ về tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương năm 2019 tại Quyết định số 08/QĐ-BCT ngày 04/01/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu lớn của đất nước.

dang bo bo cong thuong chu dong doi moi quyet liet hanh dong coi trong hieu qua
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu

Thay mặt Ban Cán sự, Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương đã biểu dương những kết quả mà toàn Đảng bộ đã đạt được trong năm 2019, tập trung nêu rõ nguyên nhân các tồn tại, yếu kém của năm 2019, đồng thời yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đã được đề cập trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại Báo cáo Tổng kết. Đó là:

Thứ nhất, bám sát chủ đề Ban cán sự đảng đề ra cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là: "Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện thắng lợi việc tái cơ cấu ngành Công Thương theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm phát triển bền vững”.

Thứ hai, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu ngành Công Thương.

dang bo bo cong thuong chu dong doi moi quyet liet hanh dong coi trong hieu qua
Đảng ủy Bộ Công Thương trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

 

Thứ ba, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới của ngành Công Thương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương khẳng định: Với phương châm "Chủ động đổi mới, Quyết liệt hành động, Coi trọng hiệu quả" của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, trong năm 2020 toàn Đảng bộ Bộ Công Thương quyết tâm phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Theo Báo Công Thương