Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Ngày 30/5, Công đoàn Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ Cục Điên lực và Năng lượng tái tạo, Đại biểu các Cục: Điều tiết điện lực, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đồng chí Lãnh đạo Cục cùng toàn thể công chức, người lao động của 08 Tổ công đoàn trực thuộc.


Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch công đoàn, Phó Cục trưởng; đồng chí Quách Quang Đông, Phó Chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng và đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục ĐL hiện có 08 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 60 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Cục ĐL đã có nhiều thay đổi. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục ĐL đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; Các đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức và người lao động của Cục ĐL, trong nhiệm kỳ qua đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao.


Đ/c Quách Quang Đông – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội

Thực hiện chức năng quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động của đoàn viên công đoàn. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn Cục đã thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức; Thực hiện tốt công tác chăm lo vì đoàn viên công đoàn, người lao động của Cục như: Đề xuất, vận động lãnh đạo chính quyền chuyên môn đồng cấp ký bổ sung nội dung Thỏa ước lao động tập thể về chăm lo, nâng cao đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động; Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên công đoàn, người lao động khi ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu, hỷ; phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động, đặc biệt là chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.… Kết quả là các chế độ, đề xuất, kiến nghị của công đoàn viên nhìn chung đã được giải quyết kịp thời, đầy đủ. Công đoàn Cục ĐL đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền Cục ĐL, Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận những và đánh giá cao Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Tại một số thời điểm, việc tổ chức phát động hoặc đẩy mạnh các hoạt động phong trào còn gặp khó khăn; Công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công đoàn viên còn hạn chế; Một số công đoàn viên chưa thực sự nhiệt tình trong hoạt động phong trào… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục ĐL đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Hoàng Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐL phát biểu tại Đại hội

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và ý kiến tham luận của các Tổ Công đoàn: Trung tâm, Phòng NĐ&ĐHN, thay mặt Đảng ủy Cục, Bí thư Đảng Ủy – đồng chí Cục trưởng Hoàng Tiến Dũng nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục ĐL thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục đã lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục, đồng chí khẳng định nhiệm vụ bảo vệ lợi ích người lao động, quyền lợi hợp pháp, xây dựng môi trường làm việc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động… luôn là mục tiêu nỗ lực, quan tâm của Lãnh đạo Cục; nhấn mạnh về vai trò, tiếng nói, sự quan tâm của Lãnh đạo trong quan tâm, bảo vệ cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm.

+ Đồng thời, đồng chí đánh giá rất cao đóng góp của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, các Tổ công đoàn đã chăm lo các công đoàn viên;

+ Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục; tích cực trong công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho Công đoàn viên;

+ Ban Chấp hành cùng các Tổ công đoàn tiếp tục cố gắng, duy trì truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Cục, khắc phục các hạn chế, khó khăn, đồng hành cùng Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị của Cục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội:

+ Công đoàn Bộ Công Thương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cục ĐL đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua;

+ Luôn bám sát công tác chuyên môn, gắn liền với các hoạt động của công đoàn; Bám sát và thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng, công đoàn cấp trên;

+ Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Bộ Công Thương, triển khai đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Cục ĐL khóa II, nhiệm kỳ 2023- 2028 có tính kế thừa, đúng quy trình, quy định.

Qua đó, Công đoàn Cục ĐL đã hoàn thành và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian tới, Công đoàn Bộ Công Thương đề nghị Công đoàn Cục ĐL tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy và nâng cao tinh thần đoàn kết đơn vị. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục ĐL nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu 05 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và các Đại biểu

Đại diện các Tổ công đoàn phát biểu tham luận, Đại biểu tham dự Đại hội:


Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo