Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021 (EOR21)

Thưa quý bà, quý ông,

Trong các năm vừa qua, một chương trình hợp tác dài hạn về phát triển năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được triển khai thực hiện, trong đó có nội dung lập và công bố Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam với tầm nhìn tới năm 2050 (EOR). EOR bao gồm các nội dung về mô hình hóa kịch bản dài hạn cho ngành năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trong các ngành kinh tế.

Ấn phẩm đầu tiên của EOR đã được xuất bản vào năm 2017 (EOR17), đánh dấu bước khởi đầu của việc đưa ra các tầm nhìn dựa trên kịch bản dài hạn cho hệ thống năng lượng Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng cho phân tích hệ thống năng lượng trên cơ sở các mô hình hệ thống năng lượng tiên tiến. 

EOR21 đã được công bố vào ngày 02 tháng 6 năm 2021 tại Hà nội.

EOR 21 là sản phẩm hợp tác giữa Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương và Cục Năng lượng Đan Mạch với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch.  Tài liệu cung cấp nền tảng trên cơ sở kịch bản hoá để hỗ trợ các quyết định chính sách bằng cách làm rõ triển vọng phát triển hệ thống năng lượng Việt Nam đến năm 2050 dựa trên mô hình hệ thống năng lượng được tư liệu hóa đầy đủ và chi tiết.

EOR 21 đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: Việt Nam có nhiều tiềm năng chuyển đổi xanh để trở thành một nền kinh tế có mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Báo cáo đưa ra các góc nhìn trung và dài hạn về các kịch bản phát triển ngành năng lượng đến 2050, cung cấp thông tin cho các hoạt động hoạch địch chính sách và gợi mở các thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh.

Điểm đặc biệt của EOR 21 là dựa trên mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc  (COP26), các kịch bản đã được xem xét cùng những phát hiện và khuyến nghị mới.

Quý vị có thể dễ dàng nhận được tài liệu EOR21 đã được công bố vào ngày 02 tháng 6 năm 2021 với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Download bản Tiếng Việt tại đây.

Download bản Tiếng Anh tại đây.

 


  • Cục ĐL