Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức

Ngày 13/4/2021, phát biểu tại Hội nghị đại biểu cán bộ công chức cơ quan Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Với một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, rất cần có sự hợp tác, gắn kết giữa các bộ phận, các thành viên. Việc thực hiện quy chế dân chủ để tạo nền tảng cho phát huy đoàn kết trong mỗi tổ chức, phát huy sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi con người là điều hết sức quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể

 

Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2020, là năm cuối trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, tác động đến phát triển kinh tế trong nước như: Xu hướng kinh tế thế giới phục hồi và phát triển; liên kết và tự do hóa thương mại là xu thế chủ đạo nhưng đan xen yếu tố bảo hộ… Đặc biệt, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân nói chung và ngành Công Thương nói riêng, năm 2020, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức
Thứ trưởng Đặng Hoàng An

Tại Hội nghị, ông Lý Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương - đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ cơ quan Bộ Công Thương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể: Trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Công Thương, số văn bản Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền năm 2020 là 53 văn bản (gồm 3 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 49 Thông tư). Tính đến hết năm 2020, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 3 Nghị định, 1 Quyết định và đã ký ban hành 49 Thông tư. Đạt tỷ lệ 100% yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng nêu những điểm nổi bật trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan Bộ Công Thương

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cũng được chú trọng thực hiện. Đặc biệt, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ đã thực hiện tốt. Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục thực hiện sắp xếp đảm bảo đúng số lượng theo quy định. Hoạt động khoa học - công nghệ ngành Công Thương đã có những bước điều chỉnh nhanh chóng trong định hướng cũng như cách thức tổ chức thực hiện, gắn với yêu cầu của doanh nghiệp với trọng tâm là các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức
Các đại biểu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ và các ý kiến trao đổi, thảo luận, Hội nghị đã thống nhất: Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác và Quy chế dân chủ Cơ quan Bộ Công Thương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thông qua Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Bộ và giao cho Ban Thanh tra nhân dân cụ thể hoá chương trình công tác thành nhiệm vụ cụ thể của Thanh tra nhân dân. Thống nhất bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát động phong trào thi đua

Trong năm 2021, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa TTHC; kiểm soát TTHC, rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức. Công khai, minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kết hợp với việc rà soát và bổ sung, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch được phê duyệt.

Thường xuyên quán triệt, động viên cán bộ, công chức toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức trong thực thi công vụ, tăng cường văn minh công sở; vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định tại nơi cư trú; từng đơn vị, cá nhân đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công. Động viên, khen thưởng kịp thời đơn vị và cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, hiệu quả tài sản công, xử lý những trường hợp do thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí hoặc thiệt hại tài sản công...

Bộ Công Thương thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy sức sáng tạo và đoàn kết trong mỗi tổ chức
Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, nhấn mạnh: Hội nghị lần này với sự tham gia của đồng chí Bộ trưởng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, đầy đủ ủy viên Ban cán sự Đảng, cùng với Đảng ủy Bộ… cho thấy sự quan tâm lớn của lãnh đạo Bộ đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở Bộ Công Thương. Với những kết quả đã đạt được trong một năm đầy khó khăn như năm 2020, một lần nữa cho thấy sự cố gắng của cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ đã đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn ngành cũng như của đất nước.

Tâm - Dũng - Cương


  • Báo Công Thương