Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể

Sáng nay 12/4/2021, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức trọng thể Hội nghị triển khai các quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Huỳnh Tấn Việt- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cùng dại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An- Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 157/2021/NQ-QH14 ngày 8/4/2021 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 508/QĐ-CTN ngày 8/4/2021 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 48-QĐNS/TW ngày 9/4/2021 chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Diên là Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tổ chức bộ máy, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, tình hình cơ sở vật chất và tài sản tài chính của Bộ Công Thương.

Theo quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, gồm: 26 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước. Trong đó có 13 Vụ và tương đương, 1 Tổng cục, 12 Cục, 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước. Bộ quản lý 11 doanh nghiệp (6 Tổng công ty, 5 Công ty). Bộ có 51 Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, 7 chi nhánh Thương vụ.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, tổng số văn bản Bộ Công Thương phải trình theo thẩm quyền trong năm 2021 là 18 văn bản gồm 7 nghị định và 11 Thông tư. Thức hiện Luật Quy hoạch 2019, Bộ Công Thương được giao lập 5 quy hoạch ngành quốc gia. Trong đó, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai lập 4 quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng Quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia; Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu

 

“Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã hoàn thành và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia đã hoàn thành và đang tổ chức thẩm định để trình phê duyệt. Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia và Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản đang thực hiện theo tiến độ, dự kiến hoàn thành trong năm 2021”- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ niềm vui và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Công Thương, chúc mừng Bộ Công Thương và toàn thể ngành Công Thương về những thành tựu trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Thứ trưởng Đặng Hoàng An công bố các quyết định

 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh báo cáo một số nội dung về công tác quản lý của Bộ Công Thương

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh những thành tựu thời gian vừa qua, đặc biệt trong 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng của toàn ngành Công Thương đã được các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng toàn ngành Công Thương trong vai trò là bộ kinh tế đa ngành và giữ vai trò rất quan trọng với sự phát triển của đất nước cần tiếp tục khơi dậy và phát huy các nền tảng thành công để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước giao cho ngành. Lĩnh vực của Bộ Công Thương đều có những mối quan hệ với hệ thống chính trị, với quốc phòng an ninh, đối ngoại văn hóa xã hội cũng như sự giàu có, an sinh xã hội và hạnh phúc của đất nước, của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, những quan điểm, mục tiêu, giải pháp và những đột phá nêu trong Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII đều cho thấy vai trò của Bộ Công Thương trong việc hiện thực hóa những mục tiêu phát triển những năm tới. Toàn Đảng toàn dân đều có khát vọng phát triển. Ngành Công Thương càng phải có khát vọng đó.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể

 

 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Các đại biểu dự Hội nghị

Về những nhiệm vụ của Bộ Công Thương thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Công Thương là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, cần bảo đảm sự thông suốt của hệ thống pháp luật để tạo sự ổn định của kinh tế vĩ mô, vừa giữ được độc lập, tự chủ, vừa hội nhập một cách sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc toàn thể ngành Công Thương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời kỳ phát triển mới, đặc biệt trong việc thực hiện những giải pháp, mục tiêu của 5 năm 2021 – 2026.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc mừng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, trí tuệ, với sự kiên định đổi mới sáng tạo, linh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

 

Trong phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, qua nghiên cứu, tìm hiểu, Bộ trưởng ý thức sâu sắc rằng Bộ Công Thương là Bộ có chuyên môn quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực phức tạp, đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước, đặc biệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu cùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Bộ
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

 

 

Để vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: “Điều quan trọng nhất là chúng ta phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trên từng vị trí công tác được giao; thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền; mở rộng mối quan hệ hợp tác, gắn kết với các Ban, Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong cả nước, đối tác nước ngoài; sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với trọng trách của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành Công Thương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa.

Nhóm phóng viên


  • Báo Công Thương