Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than báo cáo về việc chuyển đổi nhiên liệu trước 15/7/2023

Ngày 12/6/2023, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 3606/BCT-ĐL gửi các Tập đoàn, Tổng Công ty và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đốt than

Triển khai Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than xây dựng kế hoạch, giải pháp "chuyển đổi điện than sang nguồn năng lượng sạch hơn" và báo cáo trước 15/7/2023 

Triển khai Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than xây dựng kế hoạch, giải pháp "chuyển đổi điện than sang nguồn năng lượng sạch hơn" và báo cáo trước 15/7/2023 

Theo đó, Văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty phát điện 1, 2, 3; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Điện lực - TKV; Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than.

Văn bản nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Trong đó quy định về việc định hướng chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng nhiên liệu sinh khối và amoniac với các nhà máy nhiệt điện than đã vận hành 20 năm khi giá thành phù hợp và dừng hoạt động các nhà máy tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu.

Để triển khai thực hiện yêu cầu nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, tại Văn bản số 3606/BCT-ĐL,  Bộ Công Thương đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty và Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than:

Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu sinh khối và amoniac để triển khai áp dụng khi đủ 20 năm vận hành, đảm bảo hiệu quả kinh tế của nhà máy.

Đối với các nhà máy điện than không thể thực hiện chuyển đổi nhiên liệu hoặc không thu giữ CO2, đề nghị nghiên cứu xây dựng phương án dừng hoạt động khi nhà máy đã vận hành đủ 40 năm.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty và chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/7/2023.

Chiều 12/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than liên quan đến vấn đề chuyển đổi nhiên liệu.