Thư mời chào hàng cạnh tranh: Xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử của Cục

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có nhu cầu Xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

- Tên gói chào hàng cạnh tranh: Xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (www.erea.gov.vn).

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí tự chủ của Cục.

- Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Hình thức thực hiện: Chào hàng cạnh tranh (rút gọn).

Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Văn thư Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, tầng 6, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Trước 8h30 ngày 30 tháng 8 năm 2019./.

Thư mời và thông tin gói chào hàng cạnh tranh và Yêu cầu chi tiết tại file đính kèm.


  • EREA