Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm việc về công tác rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại PC Quảng Nam

Ngày 06/7, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL&NLTT) thuộc Bộ Công thương đã có buổi làm việc với PC Quảng Nam về công tác rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Chủ trì Đoàn công tác là ông Bùi Quốc Hùng – Phó Cục trưởng Cục ĐL&NLTT cùng các thành viên là chuyên viên các phòng, ban trực thuộc Cục ĐL&NLTT, Vụ Kế hoạch, Cục KTAT... Bộ Công Thương

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm việc về công tác rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại PC Quảng Nam

Công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, ông Lưu Đức Lợi – Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo với Đoàn công tác về công tác rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trong 05 tháng đầu năm 2018, PC Quảng Nam đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện 31 công trình cấp điện trung áp với thời gian thực hiện trung bình là 4,6 ngày, rút ngắn 2,4 ngày so với mục tiêu đề ra (7 ngày); tiếp nhận và giải quyết 6.110 yêu cầu cấp điện hạ áp với thời gian thực hiện trung bình là 3,14 ngày. Tất cả các công trình đều được giải quyết đúng thời gian quy định là không quá 3 ngày đối với khu vực thành phố/thị xã/thị trấn và không quá 5 ngày đối với khu vực nông thôn; không quá 7 ngày nếu có lắp đặt máy biến dòng.

Ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc Công ty báo cáo công tác rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng với đoàn công tác

Để đạt được kết quả đó, PC Quảng Nam đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của EVN và EVNCPC, tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp như: Thường xuyên rà soát cải tiến sửa đổi các quy định nội bộ giảm các thủ tục thực hiện; phổ biến và quảng bá rộng rãi trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện cấp điện trên các phương tiện truyền thông của địa phương; tổ chức và triển khai thực hiện tốt các yêu cầu cấp điện của khách hàng, nhắn tin SMS thông báo thời gian giải quyết từng khâu cấp điện cho khách hàng; tăng cường các kênh tiếp nhận và giải quyết yêu cầu khách hàng, đảm bảo theo cơ chế một cửa, công khai, minh bạch….

Hàng năm, PC Quảng Nam đã tổ chức hội nghị gặp gỡ và làm việc với các khách hàng doanh nghiệp, nhà thầu tư vấn, thiết kế thi công trên địa bàn để thông tin kịp thời các quy định và cải cách thủ tục về chỉ số tiếp cận điện năng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Nam theo hướng công khai, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với 05 khách hàng có công trình cấp điện trung áp. Qua cuộc phỏng vấn nhanh, các ý kiến khách hàng khá hài lòng với những nỗ lực cải thiện rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp điện của PC Quảng Nam và chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng.

Sau khi nghe báo cáo của PC Quảng Nam và ý kiến của các khách hàng, ông Bùi Quốc Hùng – Cục phó Cục ĐL&NLTT đánh giá cao nỗ lực của Công ty và kết quả đạt được trong thời gian qua. Tiếp thu ý kiến của khách hàng và PC Quảng Nam, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp điện để báo cáo Bộ Công thương xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, ông Bùi Quốc Hùng mong muốn trong thời gian tới PC Quảng Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã được được và đẩy mạnh hơn nữa trong công tác rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.


  • Hạnh Dung - TCT ĐL miền Trung