Công ty Điện lực Hà Nam: Tích cực hưởng ứng Cổng dịch vụ công Quốc gia

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) công ty về Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hiện 100% CBCNV đã đăng ký sử dụng ngay trong tháng 1/2020.

Trước đó, ngày 24/12/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành việc đưa 9 dịch vụ điện cấp độ 4 còn lại kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính đến nay toàn bộ 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 của EVN đã kết nối xong với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

cong ty dien luc ha nam tich cuc huong ung cong dich vu cong quoc gia

Cổng DVCQG là kênh thông tin quan trọng để ngành điện có thể lắng nghe và thu thập ý kiến khách hàng, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng; công khai, minh bạch các dịch vụ điện của ngành điện. Cổng DVCQG cũng góp phần hỗ trợ ngành điện trong việc chuẩn hóa, thống nhất cung cấp dịch vụ điện trực tuyến; hỗ trợ triển khai cơ chế “một cửa liên thông” giữa ngành điện và cơ quan quản lý nhà nước.

Với các dịch vụ điện này, khi thực hiện giao dịch qua Cổng DVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được Cổng DVCQG xác thực và định danh. Nhờ đó sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về các việc cung cấp dịch vụ của ngành điện. Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thành công với Cổng DVCQG trong một thời gian ngắn đã thể hiện rõ tính sẵn sàng, độ ổn định cao về nền tảng công nghệ của EVN trong việc ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm mọi hoạt động”.

Kể từ ngày 01/01/2020, khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu về dịch vụ điện chỉ cần truy cập địa chỉ trang web: www.dichvucong.gov.vn để đăng ký tài khoản và có thể sử dụng 12 dịch vụ điện như sau: (1) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (2) Cấp điện mới mới từ lưới điện hạ áp; (3) Thanh toán tiền điện, (4) Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; (5) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; (6) Thay đổi mục đích sử dụng điện; (7) Thay đổi định mức sử dụng điện; (8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện; (9) Thay đổi thông tin đã đăng ký; (10) Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; (11) Gia hạn Hợp đồng mua bán điện; (12) Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Khi thực hiện giao dịch qua Cổng DVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được Cổng DVCQG xác thực và định danh. Nhờ đó sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về các việc cung cấp dịch vụ của ngành Điện.

Quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN, đồng thời hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, PC Hà Nam đã tuyên truyền đến toàn thể CBCNV công ty về cổng dịch vụ công Quốc gia và 100% CBCNV đã đăng ký sử dụng trong tháng 01 năm 2020. PC Hà Nam khẳng định, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

Nga Xuyến


  • Theo Báo Công Thương